تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
خارج 
1395 
فقه واصول 
حوزه علمیه قم 
0.00